Ochrona VIP

Formy ochrony
Kwalifikacje
Sprzęt
Galeria
strona główna
Formy ochrony
Wszystkie formy ochrony osobistej realizowane są z uwzględnieniem rodzaju potencjalnych zagrożeń i indywidualnych potrzeb każdego klienta, pod które opracowujemy procedury bezpieczeństwa.
1) Personal Security


To usługa ochrony osoby w czasie jej pobytu w miejscu zamieszkania, w pracy oraz w czasie wypoczynku, której elementami są:

 • Ocena potencjalnych zagrożeń
 • Sporządzenie planu ochrony osoby ochranianej
 • Zabezpieczenie, a jeżeli zajdzie taka potrzeba także przygotowanie miejsca pobytu osoby ochranianej (dom, miejsce pracy i wypoczynku, hotele, restauracje, itp.)
 • Po uzgodnieniu z Klientem, opracowanie systemów i procedur zachowań osoby ochranianej w zależności od sytuacji, w której się ona znajduje (sytuacja stabilna i zagrożenia)
 • Opracowanie i zabezpieczenie tras przejazdów (przejść, przelotów) osób ochranianych
 • Zabezpieczenie i ochrona miejsc i osób podczas spotkań biznesowych
 
2) Children Security


To usługa ochrony dzieci w celu zapewnienia im bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i nietykalności osobistej.
Realizowana jest podczas ich pobytu w miejscu zamieszkania, w drodze do, lub ze szkoły (przedszkola), podczas spotkań lub zabaw ze znajomymi.

 

 

3) Business Security


To usługa ochrony osób prowadzących działalność biznesową, w skład której wchodzą takie działania jak:

 • Opracowanie audytów bezpieczeństwa
 • Zapewnienie bezpieczeństwa osobom mającym dostęp do najważniejszych informacji o przedsiębiorstwie, podejmujących najważniejsze decyzje związane z jego funkcjonowaniem
 • Wykrywanie podsłuchów, urządzeń nagrywających podczas zebrań zarządów i rad nadzorczych oraz spotkań biznesowych
 • Ochrona osób decyzyjnych podczas wyjazdów służbowych w kraju i poza granicami Polski
 • Otoczenie ochroną ważnych gości odwiedzających przedsiębiorstwo.
Kwalifikacje

Ochrona VIP realizowana jest przez specjalnie przygotowanych agentów ochrony.

Są wśród nich ludzie z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy w pododdziałach antyterrorystycznych Policji i firmach ochrony. Posiadają oni licencje pracowników ochrony i uprawnienia do pracy z bronią palną, jak również specjalizacje instruktorskie w takich dziedzinach, jak strzelectwo, sporty walki, alpinizm miejski i wysokogórski oraz uprawnienia w zakresie ratownictwa wodnego, paramedyczne, sternika łodzi motorowych, nurkowania, pirotechniczne.

Przechodzili szkolenia z zakresu szybkiej i bezpiecznej jazdy samochodem, szybkiego strzelania, informatyczne. To także zawodnicy oraz medaliści mistrzostw Polski i Świata w sportach walki.

Agenci zespołu ochrony osobistej poddawani są stałym, obowiązkowym tematycznym szkoleniom i comiesięcznym testom sprawdzającym, dzięki którym podnoszą oni swoje kwalifikacje i umiejętności.

Sprzęt

Zespół ochrony osobistej realizuje zadania ochronne w oparciu o światowej jakości sprzęt i wyposażenie.

Broń to głównie pistolety firmy Glock ze specjalnym oprzyrządowaniem i amunicją.

Każdy agent ochrony posiada kamizelkę kuloodporną i inne środki wyposażenia osobistego.

Środki łączności bezprzewodowej takich firm jak Motorola i Nokia.

Standardem m. in. są samochody z napędem na cztery koła i dużą mocą silnika, specjalnie doposażone. W każdym samochodzie służbowym znajduje się specjalistyczna torba paramedyczna. 

Ubiór agentów ochrony każdorazowo dostosowany jest do warunków wykonywania zadań ochronnych i indywidualnych oczekiwań zleceniodawców.

Galeria

Kliknij zdjęcie, by je powiększyć